O víně

Vinařské trendy 2024

V posledních letech se svět vinařství setkal s řadou fascinujících trendů, které formují jeho budoucnost a otevírají nové horizonty pro milovníky vína po celém světě. Od vzestupu nízkoalkoholických a bezalkoholických vín, přes obnovený zájem o historické odrůdy jako je oranžové víno, až po inovace v oblasti vinařské turistiky – trh s vínem prochází dynamickým vývojem.

Tyto trendy nejen že odrážejí měnící se preference spotřebitelů a rostoucí zájem o udržitelnost a zdraví, ale také ukazují na kreativitu a přizpůsobivost vinařů, kteří se snaží vyhovět moderním požadavkům trhu.

V následujícím článku prozkoumáme tyto klíčové trendy, které v současnosti utvářejí svět vína, a podíváme se, jak mohou ovlivnit jeho budoucí směřování.


#1. Udržitelné vinařství se dostává do popředí

V roce 2024 se udržitelnost stává nejen módním výrazem, ale zásadním pilířem ve světě vinařství. České vinařství, stejně jako jejich kolegové po celém světě, přijímají udržitelné a regenerativní zemědělské praxe s cílem minimalizovat svůj ekologický otisk a podpořit biodiverzitu. Tento přístup zahrnuje širokou škálu metod, od biodynamického zemědělství přes permakulturu až po snižování závislosti na chemických hnojivech a pesticidech. Výsledkem jsou vína, která nejen vynikají svou chutí, ale jsou také vyrobena s ohledem na ochranu a obnovu naší planety.

Biodynamické zemědělství

Ekologické zemědělství přidává k organickým metodám ještě duchovní a kosmické aspekty, jako je sledování lunárních cyklů. Tato holistická praxe, založená na filozofii Rudolfa Steinera, zdůrazňuje vazbu mezi kosmickými silami a zemědělskými cykly, což vede k produkci vína, jež je v souladu s přírodními rytmy.

Využívání alternativních zdrojů energie

Integrace alternativních zdrojů energie, jako je solární a větrná energie, je dalším důležitým krokem k udržitelnosti. Vinařství, která se rozhodnou pro tuto cestu, nejenže snižují své provozní náklady, ale také přispívají k ochraně životního prostředí a podporují přechod k udržitelnější budoucnosti.

#2. Zvýšení popularity vína nabízeného v různých velikostech

V roce 2024 čelí vinařský průmysl významnému trendu: stále větší popularita vína nabízeného v různých velikostech a obalech. Tento trend odráží rostoucí poptávku spotřebitelů po flexibilitě, udržitelnosti a inovaci.

Bag In Box vína

(Bag In Box), tradičně vnímané jako méně kvalitní alternativa k lahvovému víně, si v posledních letech vydobývá reputaci díky zlepšující se kvalitě a výhodám, které přináší. Nabídka ve 3 až 5-litrových baleních nejenže poskytuje lepší hodnotu za peníze, ale díky minimální oxidaci také zajišťuje, že víno zůstává déle čerstvé. Navíc, vzhledem k menšímu dopadu na životní prostředí, jsou krabice stále více vnímány jako ekologická volba.

 

 

Balení šetrné k životnímu prostředí

Vývoj v oblasti udržitelných obalů je dalším klíčovým faktorem, který formuje vinařský průmysl v roce 2024. Inovace v obalech, jako jsou papírové lahve, skleněné uzávěry a biologicky rozložitelné materiály, ukazují na snahu snížit ekologickou stopu a odpovědět na rostoucí poptávku spotřebitelů po udržitelných produktech. Biologicky rozložitelné zátky, kompostovatelné uzávěry a obaly z rostlinných materiálů jsou jen některé z inovací, které přispívají k lepšímu zítřku.

Recyklované a ekologické materiály

Experimentování s recyklovanými a recyklovatelnými materiály, jako jsou plast, hliník a Tetra Paky, přináší lehčí a ekologičtější alternativy k tradičním skleněným lahvím. Kromě toho, výběr ekologických etiket a lepidel, včetně těch z recyklovaného papíru nebo papíru z udržitelných zdrojů a inkoustů na bázi sóji, podtrhuje závazek vinařství ke snižování jejich ekologického otisku.

Tento trend směrem k diverzifikaci velikostí a udržitelných obalových řešení odráží hlubší změnu v tom, jak spotřebitelé přistupují k nákupu a konzumaci vína. Flexibilita, udržitelnost a inovace jsou nyní klíčové faktory, které ovlivňují výběr vína, a vinařství, která tyto trendy přijmou, jsou dobře pozicována k oslovení širšího spektra spotřebitelů v roce 2024 a dále.

#3. Zvýšený zájem o nízkoalkoholická a bezalkoholická vína

Tento trend je poháněn rostoucím zájmem spotřebitelů o zdravější životní styl a touhou užívat si víno bez negativních dopadů alkoholu. Lidé hledají alternativy, které by jim umožnily užívat si oblíbené nápoje s menším množstvím alkoholu nebo zcela bez něj, aniž by přišli o tradiční chuť a zážitek z vína. V reakci na tyto požadavky se vinařství zaměřují na výrobu kvalitních nízkoalkoholických a bezalkoholických variant, které nabízejí plnou chuť a složitost, jež se od očekávaného vína vyžaduje.

Trh s nealkoholickými víny zaznamenal výrazný růst. V roce 2022 byla velikost trhu oceněna na více než 1469 milionů USD a očekává se, že do roku 2028 dosáhne hodnoty přes 4546 milionů USD.

Tato čísla jasně ukazují na rostoucí poptávku po těchto produktech, která vinařství po celém světě vybízí k inovacím a rozšíření svého portfolia o nízkoalkoholické a bezalkoholické možnosti. 

 

#4. Návrat oranžového vína

Oranžové víno, s jeho jedinečnou výrobou a charakteristickou hlubokou jantarovou až oranžovou barvou, prožívá v posledních letech renesanci. Tento trend představuje obnovu zájmu o přírodní a nekonvenční vinařské styly, které se odchylují od tradičních bílých a červených vín.

Oranžové víno, i když může vypadat jako novinka, má ve skutečnosti kořeny sahající tisíce let zpět. Jeho výroba spočívá v dlouhodobém kontaktu slupek a semen hroznů se šťávou během fermentace, což vínu propůjčuje jeho charakteristickou barvu a složitost. Tento proces výroby je typický pro přírodní vinařské metody, kde je minimalizováno používání chemikálií a technologických zásahů.

Emily Gordon, generální ředitelka Jet Wine Bar ve Philadelphii, zmiňuje, že „Gruzínská jantarová vína a oranžová vína zrající v amforách z jiných oblastí, jako je Portugalsko a Slovinsko, rozhodně začínají mít svou chvíli.“ Tato vína jsou ceněna za svou vrstvenost a komplexnost, nabízejí plnější a tříslovitější alternativu pro ty, kdo preferují něco mimo běžné červené a bílé varianty.

 

Očekává se, že popularita oranžových vín bude i nadále růst, s předpovědí, že do roku 2032 dosáhne tržní hodnota až 67 milionů USD. Tento nárůst je podpořen širším zájmem o přírodní vinařské styly a touhou spotřebitelů objevovat unikátní a autentické chuťové profily. Sommeliéři a vinaři předpovídají, že oranžová vína si udrží svou popularitu, adaptují se na různé kulinářské trendy a zůstanou relevantní díky své jedinečné chuti a udržitelným vinařským metodám.

Oranžová vína tedy nejen oživují historické vinařské tradice, ale stávají se také symbolem moderního vinařského průmyslu, který si cení autenticity, udržitelnosti a inovace. Tento návrat k tradičním metodám v kombinaci s moderním pojetím a zájmem o různorodost a kvalitu, umožňuje oranžovým vínům zaujmout významné místo na mezinárodním vinařském trhu.

#5. Vzestup vinařské turistiky

V poslední době se vinařská turistika transformovala díky technologii a inovacím, což otevírá nové cesty pro milovníky vína, aby prozkoumávali svět vína bez nutnosti fyzické přítomnosti. Virtuální vinařská turistika kombinuje tradiční zážitky s moderními technologiemi, čímž vytváří unikátní příležitosti pro objevování a učení se o víně z pohodlí domova.

Virtuální degustace, online prohlídky sklepů, a interaktivní setkání s vinaři umožňují lidem z celého světa zapojit se do vinařské kultury bez fyzických omezení. Tyto zážitky nabízejí účastníkům možnost naučit se o různých druzích vín, vinařských procesech a historii vinařství přímo od odborníků. Virtuální turistika také umožňuje vinařstvím prezentovat svá vína novým skupinám spotřebitelů a budovat vztahy s klienty na celém světě.

Přestože virtuální zážitky nabízejí nové možnosti, tradiční vinařská turistika zůstává nepostradatelnou součástí průmyslu. Návštěvy vinic, ochutnávky přímo ve vinařstvích a osobní setkání s vinaři poskytují neopakovatelný zážitek, který virtuální prostředí plně nenahradí.

Fyzické procházky vinohrady, prohlídky sklepů a ochutnávky v krásných prostředích vinařství přinášejí hlubší porozumění a ocenění vína.

Kombinace virtuální a tradiční vinařské turistiky nabízí komplexní přístup k vinařské kultuře. Virtuální zážitky mohou sloužit jako úvod nebo doplněk k fyzickým návštěvám, zatímco tradiční turistika zůstává nezastupitelnou zkušeností pro ty, kteří hledají hlubší spojení s vinařským světem. Tento trend rovněž umožňuje vinařstvím rozšířit svůj dosah a poskytnout jedinečné zážitky širokému spektru zájemců o víno.

Rozmanitost trendů v současném vinařském průmyslu odhaluje hluboké proměny v preferencích spotřebitelů a adaptabilitě sektoru. Zájem o nízkoalkoholická a bezalkoholická vína reflektuje rostoucí prioritizaci zdravého životního stylu, zatímco obnovená popularita oranžových vín zdůrazňuje touhu po rozmanitosti a autenticitě. Expanze virtuální vinařské turistiky umožňuje překonávat geografické bariéry a otevírá nové cesty k objevování a spojení s vinařstvími. Tyto vývojové linie nejenže naznačují dynamiku vinařského průmyslu, ale také předznamenávají jeho schopnost inovovat a reagovat na měnící se globální trendy a očekávání spotřebitelů.

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem