Reklamační řád

Reklamační řád eshopu winehouse.cz

5.1.

Oprávněná reklamace a uznání vady na zboží: Pokud je zákazníkovi reklamace uznána jako oprávněná, má nárok na výměnu zboží, nebo odstranění vady a úhradu poštovného v plné výši.

5.2.

Neuznání vady a neoprávněná reklamace: Zákazníkovi nebudou kompenzovány náklady související s vyřízením reklamace a zároveň ani prodejce nemá nárok na náhradu svých nákladů. Prodejce má nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pouze v případě, že ze strany zákazníka došlo ke zneužití práv (např. opakovaná bezdůvodná reklamace).

5.3.

Storno objednávky: Zrušení objednávky je možné pouze před expedicí zboží a po předchozí dohodě s prodejcem. Kontaktní údaje pro případné včasné storno objednávky jsou:  info@winehouse.cz, +420 730 150 750.

5.4.

Adresa pro zaslání nebo osobní odevzdání reklamovaného zboží:

Wine concept s.r.o.

Večerka Otava
Chemická 954
148 28 Praha 4

5.5.

Lhůta a způsob pro navrácení peněz: Časová lhůta pro vrácení peněz od uznání reklamace je 7 dnů. Peníze budou po předchozí dohodě obou stran převedeny na účet zákazníka, nebo vyplaceny osobně v hotovosti, a to bez jakýchkoli dodatečných nákladů.

5.6.

Informování zákazníka o jeho reklamaci: Prodejce vyhotoví řádný reklamační protokol, prostřednictvím něhož bude informovat zákazníka o stavu jeho reklamace. Součástí tohoto reklamačního protokolu bude datum převzetí zboží do reklamačního procesu a předpokládaná doba na vyřízení reklamace. O průběhu reklamace bude také zákazník informován emailem.