Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád eshopu winehouse.cz

5.1.

Oprávněná reklamace a uznání vady na zboží: Pokud je kupujícímu reklamace uznána jako oprávněná, má nárok na výměnu zboží, nebo odstranění vady a úhradu poštovného v plné výši.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud: 

  1. a) prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
  2. b) se vada projeví opakovaně,
  3. c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  4. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

  1. a) Prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
  2. b) se vada projeví opakovaně,
  3. c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

  4. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

5.2.

Neuznání vady a neoprávněná reklamace: Kupujícímu nebudou kompenzovány náklady související s vyřízením reklamace a zároveň ani prodávající nemá nárok na náhradu svých nákladů.

5.3.

Storno objednávky: Zrušení objednávky je možné pouze před expedicí zboží a po předchozí dohodě s prodávajícím. Kontaktní údaje pro případné včasné storno objednávky jsou:  info@winehouse.cz, +420 730 150 750.

5.4.

Adresa pro zaslání nebo osobní odevzdání reklamovaného zboží:

Wine concept s.r.o.

Večerka Otava
Chemická 954
148 28 Praha 4

5.5.

Lhůta a způsob pro navrácení peněz: Časová lhůta pro vrácení peněz od uznání reklamace je 7 dnů. Peníze budou po předchozí dohodě obou stran převedeny na účet kupujícího, nebo vyplaceny osobně v hotovosti, a to bez jakýchkoli dodatečných nákladů.

5.6.

Informování zákazníka o jeho reklamaci: Při uplatnění reklamace prodávající vystaví kupujícímu, který je spotřebitelem, potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

5.7.

Vyřízení reklamace: Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího, který je spotřebitelem, ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

O vyřízení reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení, ve kterému uvede  datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.